ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση όλων των cookies.

Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές δυνατότητες της τοποθεσίας web, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.

Τα νεότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των cookies που αποθηκεύονται
στον υπολογιστή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, ακόμα και για να δείτε πώς έχουν ρυθμιστεί τα cookies και πως θα τα διαχειριστείτε ή θα τα διαγράψετε, μπορείς να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα .

Cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας enableCookies
Περιγραφή Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να καταγράψει το κατά πόσον ένας χρήστης έχει συναινέσει στη χρήση cookies στον ιστότοπο.
Λήξη 365
Cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας PIWIK_SESSID
Περιγραφή Αυτό το cookie ανήκει στην κατηγορία βελτίωσης της απόδοσης και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ανώνυμων πληροφοριών.
Λήξη session
Cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας _pk_id.*
Περιγραφή Αυτό το cookie ανήκει στην κατηγορία βελτίωσης της απόδοσης και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ανώνυμων πληροφοριών.
Λήξη 28
Cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας _pk_ses.*
Περιγραφή Αυτό το cookie ανήκει στην κατηγορία βελτίωσης της απόδοσης και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ανώνυμων πληροφοριών.
Λήξη session
Cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας s_fid
Περιγραφή Αυτό το cookie ανήκει στην κατηγορία βελτίωσης της απόδοσης και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ανώνυμων πληροφοριών.
Λήξη 711

*disclaimer